Contextul proiectului

Sema Parc este situat în sectorul 6 al Bucureștiului, cuprinzând o suprafață totală de aproximativ 41 ha.

Amplasamentul este bine conectat la rețeaua rutieră majoră, precum și la transportul public. Este mărginit de râul Dâmbovița la nord, iar o universitate importantă și mare – Universitatea Politehnica – se află în cartierul sudic.

Terenul acoperă aproximativ 1.050 m în direcția est-vest și se întinde pe aproximativ 710 m la cea mai mare lățime și, în general, este plat la o altitudine medie cuprinsă între 75,50 – 76,50 deasupra nivelului mării. În perimetrul vestic, o pantă abruptă se ridică la aproximativ 3 m pentru a se conecta la nivelul străzii. Spre vest, dincolo de Șoseaua Virtuții, terenul se ridică peste 11 m pentru a ajunge la o poziție ridicată (91,00 NN) cu vederi excelente asupra Lacului Morii și a orașului.

Suprafața de teren
dezvoltată
40.8  ha

Suprafața totală
supraterană desfăsurată
965mii mp

Suprafața totală
zona comercială
93mii mp

Suprafața totală
zona rezidențială
305mii mp

Suprafața totală
parc de afaceri
526mii mp

Master Plan | Conceptul

Principala caracteristică a Master Planului este axa lui centrală, care traversează întreg proiectul, de la vest la est. Este definit de o serie de spații deschise majore, piețe, scuaruri, zone verzi, fiecare cu caracteristici spațiale proprii.

Două puncte focale marchează capătul acestei axe. Spre vest, un turn – reper cu o înălțime de 30 de etaje, ce face parte din cota curbată și semnalizează intrarea în Sema Parc către exterior. Focusul estic este evidențiat printr-un design arhitectural special, într-un limbaj omogen cu zona dezvoltată în vest.

Axa centrală este flancată pe ambele părți de o dezvoltare intensă care conține clădiri cu utilizări mixte. Secțiunile nordice sunt rezervate în principal funcțiilor de birou, în timp ce modelele de construcție din sud conțin cote mari de locuințe. Ambele secțiuni de dezvoltare prezintă densități mai mari la o înălțime medie a clădirii de 6 etaje.

Dezvoltarea are două fațade majore: spre vest, o înălțime spectaculoasă va semnala proiectul vizitatorilor care intră dinspre vest, iar de-a lungul Dâmboviței, fațada clădirilor reflectă semnificația acestei importante axe urbane interioare.

Axa vestică

Proiectul Sema Parc are două accente de înălțime majore spre exteriorul orașului, de-a lungul Dâmboviței. Acestea sunt definite de o dezvoltare a clădirilor de birouri de-a lungul străzii principale, cu o adâncime de aproximativ 40 până la 45 de metri. Punctul cel mai vestic întâmpină vizitatorul care intră în Sema Parc din această direcție, în timp ce nivelul râului Dambovița oferă fundalul canalului ca pe un element urban important.

Înălțimea clădirilor situate de-a lungul râului variază între o „bază” de 8 etaje și mai multe clădiri de 14 etaje, dispersate de-a lungul străzii. În patru dintre punctele situate pe această axă, clădirile de referință de peste 30 de etaje servesc drept puncte de ancorare vizuală.

Tratamentul arhitectural corespunde unei arhitecturi de birouri contemporane, folosind sticlă, oțel și materiale de înaltă tehnologie.

Ritmul pentru proiectare a fost stabilit de cele două clădiri deja implementate (Riverplace project, aflate în prezent în portofoliul CA IMMO), urmând a fi continuat în dezvoltarea acestei axe prin construcția clădirilor London și Oslo.

Zona Comercială

Sema Parc este în vecinătatea unor centre comerciale deja existente, pe o rază de 3 km. Conceptul nostru este de a dezvolta un cartier cu magazine, galerii, restaurante, cafenele la parter și la primul etaj ca opțiune mult mai atractivă și capabilă să adauge o activitate urbană viguroasă, precum și valoare pentru proiect.

În acest sens, cadranul vestic a fost proiectat într-o manieră de tip cartier comercial, cu pasaje mai mici, acoperite, scuaruri, arcade și o imagine atractivă la nivel pietonal. Stilul arhitectural se va construi pe ridicări de piatră. Etajele superioare sunt rezervate pentru birouri sau zone rezidențiale.

Zona cartierului comercial este separată în două, situate pe ambele părți ale esplanadei. Aici clădirea multifuncțională este situată ca o zonă de maximă atracție, ce leagă axa est-vest.

În total, cu destinație comercială, va fi dezvoltată o suprafața totală de 53.000 mp, inclusiv prin această clădire multifuncțională.

Zona Central-Estică

Zona central-estică este etichetată ca „Fun & Entertainment”, deoarece găzduiește funcții cu totul diferite de restul dezvoltării din Sema Parc. Ideea este de a suplimenta utilizările predominante pentru birouri, rezidențial și retail prin crearea unor spații distincte pentru activități asociate cu sporturile urbane, divertisment, agrement și interacțiuni sociale.

Funcțiuni pe care le vom dezvolta în această zonă: sănătate, frumusețe și wellness, congrese și evenimente, sport și centru de fitness. Complexul de clădiri este accentuat de un turn de înălțime medie de 18 etaje, care face centrul vizibil din toate direcțiile.

Zona de afaceri – clădirile de birouri

Comunitatea de afaceri din Sema Parc este construită în jurul unei serii de clădiri de birouri deja existente (clădirile din proiectul Riverplace), în proces de construcție (clădirile Londra și Oslo), recent construite (Bruxelles, Berlin și Paris) sau a celor cu destinații diferite acum decât cele desemnate (logistică, depozitare, birouri de clasă B).

În timp ce funcția predominantă este creare a unei comunități de afaceri, clădirile favorizează dezvoltarea unor funcțiuni complementare activității specifice de birou: magazine, servicii, restaurante, etc, la parter, la primul etaj sau pe terasele unora dintre aceste clădiri.

Acest lucru va ajuta la crearea unui mediu de lucru atractiv și va echilibra dinamica locului, la finalul programului de lucru în birouri.

Zona rezidențială

Concepută ca o dezvoltare bazată pe un aspect hexagonal modular, zona rezidențială favorizează o densitate optimă a fiecăreia dintre clădiri, oferind în același timp spații verzi ample și împrejurimi amenajate la scară naturală.

Nivelul spațiului verde din zona rezidențială este complet lipsit de mașini, deoarece circulațiile principale sunt menținute perimetral, iar spațiul de parcare este asigurat de un subsol spațios de 1 și 2 niveluri care se întinde pe întreaga dezvoltare și oferă acces direct la fiecare dintre clădirile de locuit.

Spațiul verde dintre clădiri este organizat în grădini interconectate și amenajate, care oferă benzi de promenadă, bazine de apă decorative și locuri de joacă pentru copii.

Zona rezidențială este formată din 41 de clădiri cu destinație de locuire, cu înălțimi variabile între 4 și 8 etaje, dispuse într-un model hexagonal liber și accesibil prin noduri de joncțiune cilindrice comune care găzduiesc scări și lifturi. La capătul sudic al amplasamentului, accentul vertical este oferit de trei turnuri rezidențiale suplimentare de 25 de niveluri, cu servicii comunitare găzduite la parter.

Soluția arhitecturală este contemporană, cu volume sculpturale redate în nuanțe ușoare, terase și logii predominante și suprafețe vitrate generoase care subliniază vederea spre zonele de grădină.

Terenul alocat dezvoltării rezidențiale este de cca. 70.000 mp, din care aproximativ 70% sunt spații verzi.