Sema Parc | Zona de afaceri – clădirile de birouri

54% din totalul suprafeței construite este planificat cu clădiri având destinație de spații birouri de clasă A, la parter prevăzute cu zone și funcțiuni complementare acestor activități: întâlniri informale, cafenea, bancă, mici puncte de retail.

Zona de afaceri, în cifre

Peste127mii mp Suprafață totală construită

Mai mult de116mii mp Suprafață totală închiriabilă

 1468    Locuri de parcare
supraterane și subterane