Zona de afaceri, în cifre

Peste127mii mp Suprafață totală construită

Mai mult de116mii mp Suprafață totală închiriabilă

 1468    Locuri de parcare
supraterane și subterane